Betrokken partijen RI&E

Wie moet je betrekken bij het maken van een RI&E?

  1. De preventiemedewerker
  2. Jouw personeel
  3. De ondernemersraad (OR)
  4. Uitzendkrachten
  5. Betrokken ZZP’ers
  6. Vereiste deskundigen

 Wat betekent dat in de praktijk voor elke betrokkene?

 

De preventiemedewerker

Ieder bedrijf is verplicht om iemand aan te stellen als preventiemedewerker en te betrekken bij de RI&E. Hij of zij is de veiligheidsbrug tussen werkgever en werknemer. Hij of zij moet:

  •     Meehelpen in het onderzoek naar arbeidsrisico’s.
  •     Meewerken aan het plan van aanpak om deze arbeidsrisico’s op te lossen.
  •     Voorlichting en instructies over preventie geven. 

Personeel

Het is slim om je personeel deel te laten nemen aan de RI&E, want zij weten tegen welke risico’s ze aanlopen en hebben vaak al een goede oplossing. Ze zijn zo betrokken, wat scheelt in de uitvoering van de RI&E. 

Dit is vaak een hele klus, maar met bijvoorbeeld een enquête heb je een goede nulmeting van de arbeidsrisico’s. Die neem je mee in de RI&E. Een extra voordeel is dat je ook al voldoet aan de eisen van de Arbowet. 

De ondernemersraad 

Een ondernemersraad is verplicht bij vijftig medewerkers en moet je betrekken bij de RI&E. Ze hebben namelijk instemmingsrecht bij het opstellen en de uitvoering van het plan van aanpak, het kiezen van de preventiemedewerker en de arbodienstverlener. Betrek hen er op tijd bij, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan.

Uitzendkrachten en betrokken ZZP’ers

Uitzendkrachten en ZZP’ers zijn de flexibele schil van je bedrijf. Als opdrachtgever heb je verantwoordelijkheid voor de uitzendkrachten en ZZP’ers die je inhuurt. Je moet hen goed informeren over de risico’s van hun werk en instructies geven hoe ze veilig werken. 

 Vergeet niet met de ZZP’er te overleggen, want hij is ook verplicht om zijn risico’s helder te hebben. 

Meer weten?