Eisen Arbowet

Een goede RI&E voldoet volgens artikel 5 van de Arbowet minimaal aan deze punten:

  1. Is volledig.
  2. Is betrouwbaar.
  3. Is actueel.
  4. Beantwoord vragen.
  5. Gaat over BHV.
  6. Gaat over PMO.
  7. Schat risico’s goed in.

Op al die punten geven we samen een antwoord:

 

Volledig

Alles moet in de RI&E staan zoals de regels van de Arbowet beschrijven. Maar ook de ISZW (arbeidsinspectie) vindt dit belangrijk. Je moet antwoord geven op de vragen ‘wie, wat, wanneer en hoe’. Concreet moet je de arbeidsrisico’s, de hoogte en de aanpak van risico’s goed beschrijven.

Betrouwbaar

Je moet een eerlijk en realistisch beeld schetsen. Vaak zien we dat een werknemer de inventarisatie opstelt, maar dat is te eenzijdig en niet realistisch. Voorkom dat door meer dan één werknemer te bevragen met een enquête of interview. Daarnaast moeten alle afdelingen en locaties bekeken worden: kantoor, werkplaats, magazijn en de opslagruimte: niets mag vergeten worden.

Actueel

Is een RI&E van vijf jaar geleden actueel voor jouw bedrijf? Als werkzaamheden en risico’s veranderen, pas dan ook je RI&E aan. Plan controlemomenten in, want je personeel, pand, machines of materialen kunnen veranderen. 

Beantwoord vragen

Wat doe je als iemand een arbeidsbeperking heeft? Gelden voor uitzendkrachten of studenten andere regels? Wat doe je als een collega zwanger is? Wie is de preventiemedewerker of de vertrouwenspersoon?

Zorg voor duidelijkheid en licht je personeel goed in! Dat scheelt je veel vragen en dus tijd. 

Gaat over BHV

Hoe heb je de Bhv geregeld? Wie is er Bhv’er? Is dat voldoende of moeten er meer Bhv’ers komen? Een Bhv-plan is onderdeel van de RI&E en geeft antwoord op zulke vragen.

Gaat over PMO

Lopen werknemers gezondheidsrisico’s? Het is belangrijk dat je dit regelmatig checkt met een gezondheidsonderzoek. 

Schat risico’s goed in

Een RI&E is geen kwestie van goed of fout. Het gaat om de vraag: hoe worden de hoogte van risico’s ingeschat? Want hoge risico’s moet je direct aanpakken! 

Doe je dat niet, dan heb je een probleem als er iets gebeurt. En dat wil je toch voorkomen?

Een goede RI&E doe je voor jezelf en de ander! 

Meer weten?