RI&E voor scholen

Ben je schooldirecteur of lid van het schoolbestuur?

Ook voor scholen is de RI&E verplicht.

Onze veiligheidsexpert Eric IJzerman is 11 jaar leerkracht geweest en heeft aan de midden- en bovenbouw les gegeven.

Daarnaast was hij de ICT-er van de school en is hij een aantal jaar bouwcoördinator geweest.  

Hij weet dus uit ervaring precies wat er op scholen en onder leerkrachten speelt. Inleven in directie en leerkracht is voor hem eenvoudig. 

Dat resulteert in een praktische RI&E. Zijn tips en oplossingen zijn eenvoudig uitvoerbaar en zorgen niet voor extra belasting en werkzaamheden voor leerkrachten. Het tegenovergestelde juist! 

Eric heeft dit jaar al 30 scholen bezocht en voor hen de RI&E onder de loep genomen. Het viel hem bijvoorbeeld op: 

 1. Bijna altijd zag hij een goed pedagogisch klimaat met enthousiaste en bevlogen leerkrachten, maar die lijden onder de werkdruk. Ze zijn daardoor te weinig bewust bezig met veiligheid en BHV.
 2. Veel scholen zijn te warm en vaak werkte de afzuiging niet goed.
 3. Elektra was vaak niet goed aangesloten of verouderd. Dat is met kindervingers in de buurt niet veilig.
 4. Vaak kon de BHV verbeterd kan worden. Heb jij bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen:
  • Weet jij wie verantwoordelijk is tijdens een ongeval op een ouderenavond?
  • Weten alle leerkrachten wat ze moeten doen bij een valpartij tijdens de gymles?
  • En is je BHV-trommel wel up-to-date?

 Naar zulke zaken kijkt Eric. Hij zorgt voor goede antwoorden op zulke vragen. Wil jij zo’n praktische RI&E die voldoet aan de eisen van de Arbowet? 

Zoek eens contact als je meer wilt weten! 







  Eric RI-expert