Soorten RI&E

risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Risico’s

Zijn er verschillende soorten RI&E?

Nee, dat niet. Maar er zijn wel veel verschillende vragenlijsten en instrumenten om je RI&E uit te voeren. Je bent vrij in de keuze daarvan.

Er zijn twee soorten vragenlijsten die je kunt kiezen:

  1. Een algemene vragenlijst voor kleine en middelgrote MKB-bedrijven.
  2. Een branchegerichte vragenlijst.

Welke kies je dan? 

De algemene RI&E vragenlijst

Deze RI&E vragenlijst is een hulpmiddel, maar is niet getoetst door de ISWZ (arbeidsinspectie). Je bent nu nog wettelijk verplicht om je RI&E te laten controleren door een gecertificeerde deskundige. 

Deze lijst bevat namelijk geen vakgerichte vragen over risico’s.

De branchegerichte RI&E vragenlijst 

Deze RI&E vragenlijst is door jouw branchevereniging gemaakt en is vrij van toetsing. Vul je deze in, dan ben je klaar. Let op: deze lijst mag alleen gebruiken als je maximaal 25 werknemers hebt én je aan kunt tonen deskundig te zijn. 

 Op sectorniveau kun je gebruikmaken van de Arbocatalogus. Die voldoet aan de eisen van de Arbowet en de Arbeidsinspectie.

 Of je kiest voor de algemene of de branchegerichte RI&E vragenlijst hangt af van jouw eigen deskundigheid. 

Meer weten?