Toetsen RI&E

Wanneer moet de RI&E getoetst worden?
  • als u de algemene MKB-RI&E gebruikt;
  • of als u branche RI&E gebruikt en meer dan 25 medewerkers hebt.

Dus bij minder dan 25 medewerkers en gebruik van de branche RI&E is GEEN toetsing nodig. Dit heeft ermee te maken dat de Inspectie deze al heeft beoordeeld en deze vrijstelt van toetsing.

U herkent deze aan dit pictogram:

Waarom bij meer dan 25 medewerkers wel toetsen?

De overheid eist dit, omdat de grootte van het aantal medewerkers meer risico’s geeft.

Andere reden kunnen zijn:

  • dat u dit zelf wilt. U weet en ziet niet alles.
  • dat u zeker wilt stellen dat iedere medewerker een veilige werkplek heeft.
  • dat u beseft dat een goede, getoetste RI&E oplevert. Dus werkvreugde, meer aanwezigheid, meer efficiëntie en meer winst.
Wie mogen er toetsen?

Dat mag alleen een gecertificeerde deskundige doen. Het moet een deskundige zijn die geregistreerd staan in het register van Hobéon SKO

Denk hierbij aan gecertificeerde bedrijfsartsen (zie het BIG-register), hoger veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- & organisatiedeskundigen. Daarnaast hebben sommige bedrijven een arbocontract met een gecertificeerde arbodienst. Deze toets ook. Echter let op welke regeling u heeft.  Meer informatie daarover vindt u hier.

En als ik één medewerker parttime tot 40 uur in dienst heb?

Nee, dan hoeft u geen risico-inventarisatie en geen toetsing. Wat u wel moet doen is deze invullen. Zie checklist gezondheidsrisico’s. 

Wie hebben er iets te zeggen over de RI&E?

De RI&E en het plan van aanpak moeten na de toetsing naar de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij moeten ermee instemmen. Heb je beide niet, dan geldt het niet. Ook heeft iedere medewerker inzagerecht in de RI&E.